Poradnik

 1. Jeżeli zgon nastąpi w domu, wzywamy lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie ratunkowe
 2.  Gdy lekarz stwierdzi zgon, wystawi kartę zgonu.
 3.  Mając kartę zgonu, dzwonimy do zakładu pogrzebowego (tel.691 914 900/692 914 500 ), który zabierze ciało do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu.
 4. Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawi kartę zgonu, z którą udajemy się do Zakładu Pogrzebowego.
 5. Pozostałe formalności związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w Zakładzie Pogrzebowym.
  Udając się do Zakładu Pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub legitymację emeryta lub rencisty w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
 1. Akt zgonu wyrabiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu.
  Dokumenty potrzebne do załatwienia skróconego aktu zgonu:
 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osoby zgłaszającej
 • zezwolenia z prokuratury na pochowanie zwłok, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania prokuratorskiego.
organizacja pogrzebu poradnik