Stypy

Konsolacja zwane inaczej stypą to uroczysty posiłek, który odbywa się po zakończeniu uroczystości pogrzebowej. Jest to czas, w którym najbliższa rodzina wspomina bliskiego, w otoczeniu krewnych, aby w ten sposób scementować rodzinne więzy i wspólnie okazać sobie wsparcie. Stypę często organizuje się dla najbliższej rodziny, ale również tych, którzy na pogrzeb przyjechali z daleka. W centrum pogrzebowym BARON w Grodkowie pomagamy w znalezieniu odpowiedniej restauracji, w której odbędzie się stypa, a także w kompleksowym zorganizowaniu całego poczęstunku.

stypy Grodków